Επεξεργαστές ήχου
 
 
DN 100
Input
Type active electronic, balanced or unbalanced
Impedance 1M Ω nominal, balanced or unbalanced (jack connectors) 20K Ω (XLR input only)
Connectors 2 quarter inch jacks and 3-pin XLR linked in parallel
Maxmum level 30dBu
Attenuator 30dB switchable
Output
Type Transformer Isolated, balanced
Impedance 300 Ω
Connector 3 pin XLR
Max. Level 10dBu with load >2k Ω
Min. load 600 Ω
Performance
Noise -100dBu, 20Hz to 20kHz unweighted, with input terminated by 10k resistor
Frequency response +0.5/-1dB 20Hz to 20kHz
Distortion (THD+N) output <0.01% @ 1kHz, +4dBu
Power Requirement
Voltage +48V Phantom *
Current consumption <10mA

Περισσότερα
 
DN 360

Input Two
Type Electronically balanced (pin 3 hot)
Impedance (ohms)
Balanced 20k
Unbalanced 10k
Output Two
Type Unbalanced (pin 3 hot)
Min. load impedance 600 (ohms)
Source impedance <60 (ohms)
Maximum level +22dBu
Performance
Frequency response (20Hz-20kHz)
Eq out ± 0.5dB
Eq in (flat) ± 0.5dB
Distortion (THD+N) < 0.01% @ 1 kHz,+4 dBu
Equivalent input noise (20Hz-20kHz unweighted) EQ in (flat) <-90dBu
Channel Seperation >75dB @ 1KHz
Overload indicator +19dBu
Gain - ∞ to +6dB
Filters
Centre frequencies 2x30, to ISO266:1997 25Hz to 20kHz 1/3 octave
Tolerance ± 5%
Maximum boost/cut ± 6/12dB
Subsonic filter 18dB/octave - 3dB @ 30Hz
Περισσότερα
 
DN 370

Inputs Two
Type Electronically balanced (pin 2 hot)
Impedance (Ω) 20k
Maximum input level +22dBu
Outputs Two
Type Electronically balanced (pin 2 hot)
Minimum load impedance 600 Ω
Source impedance <60 Ω
Maximum output level +22dBu into >2kΩ
Performance
Frequency response relative to signal at 1kHz ±0.5 dBu 20Hz-20kHz
EQ out ±0.5 dBu
EQ in (flat) ±0.5 dBu
Distortion (THD+N) < 0.003% @ 1kHz +4 dBu
Dynamic range >114dB (20Hz-20kHz unweighted, ±12dB range)
Overload indicator +20 dBu
Gain - ∞ to +6dBu
Equalisation 30 Bands
Centre Frequencies To BS EN ISO 266:1997 25Hz-20kHz, 1/3 octave tolerance ±5%
Maximum Boost/Cut ±12dB, ±6dB
High Pass Filter Slope 12 dB/octave
Low Pass Filter Slope 12 dB/octave
Notch filter attenuation >17dB
Q=32
Terminations
Audio 3-pin XLR and 6-pin Phoenix
Power 3-pin IEC

 

Περισσότερα
 
DN 514

Περισσότερα
 
DN 540

Inputs - Four
Type: Analogue, electronically balanced female XLRs (Pin 2 hot)
Impedance: 10kΩ
Maximum input level: +22dBu
common mode rejection: Typically, -80dB at 1kHzOutputs - Four
Type: Analogue, electronically balanced male XLRs (Pin 2 hot)
Signal drive capability: <600Ω
Output impedance: <60Ω
Maximum output level: +22dBuEXT inputs - Four
Type: Analogue, electronically balanced Jack sockets
Impedance: 20kΩ
Maximum input level: +22dBu
Common mode rejection: Typically -60dB at 1kHzPerformance
Maximum signal level any input or output: +22dBu
Frequency response: ±0.5dBu (input to output), 20Hz to 20kHz
Dynamic range: >116dB (22Hz to 22kHz unweighted)
Noise at main output with unity gain: -94dBu
Distortion at 1kHz 0dBu with steady unity gain condition: <0.05%
Signal delay: 0 seconds
Compressor
Threshold scale: -50dB to +25dB
Ratio scale: Minus infinity (-4):1 to 1:1
Attack scale: 0.1s to 20ms
Release scale: 50ms to 2s
Presence scale: Minimum (flat) to maximum (-3dB at 5kHz)
Gain scale: 0dB to 18dB
Terminations
Audio: 3-pin XLRs (male and female) and 1/4" TRS balanced Jack sockets
Power: 3-pin IEC

Περισσότερα
 
DN 530

Inputs - Four
Type: Analogue, electronically balanced female XLRs (Pin 2 hot)
Impedance: 10kΩ
Maximum input level: +22dBu
Common mode rejection: Typically, -80dB at 1kHz
Outputs - Four
Type: Analogue, electronically balanced male XLRs (Pin 2 hot)
Output impedance: <60Ω
Maximum output level: +22dBu
Signal drive capability: <600Ω
EXT SIDECHAIN inputs - Four
Type: Analogue, electronically balanced Jack sockets
Impedance: 20k
Maximum input level: +22dBu
Common mode rejection: Typically -60dB at 1kHz
SOLO BUS input - One
Type: Analogue, electronically balanced female XLR (pin 2 hot)
Input impedance: 20kΩ
Maximum input level: +22dBu
Common mode rejection: Typically -60dB at 1kHz
SOLO BUS output - One
Type: Analogue, electronically balanced male XLR (pin 2 hot)
Output impedance: <60Ω
Maximum output level: +22dBu
Signal drive capability: <600Ω
Performance
Maximum gate gain reduction: Greater than -90dB
Maximum accent gain: +12dB
Maximum signal level any input or output: +22dBu
Noise at main output with unity gain: -94dBu
Distortion at 1KHz 0dBu with steady unity gain condition: <0.05%
Signal delay: 0 seconds
Frequency response: ±0.5dBu (input to output), 20Hz to 20kHz
Dynamic range: >116dB (22Hz to 22kHz unweighted)
Gate
Threshold: Scale = -50dB to +25dB
Range: Scale = -4 (minus infinity) to 0dB
Attack: Scale = 30µs to 10ms
Release: Scale = 2ms to 2s
Hold: Scale = 2ms to 2s
Accent: Scale = 0dB to +12dB
Filter
Sidechain filter: Scale = 40Hz to 16kHz
Terminations
Audio: 3-pin XLRs (male and female) and 1/4" TRS balanced jack sockets
Power: 3-pin IEC

Περισσότερα
 
Square One EQ
Inputs Two
Type Electronically balanced (pin 2 hot)
Impedance (Ω) 20k
Outputs Two
Type Electronically balanced (pin 2 hot)
Minimum load impedance 600 Ω
Source impedance <60 Ω
Maximum level +22dBu into >2kΩ
Performance
Frequency response
EQ out ±0.5 dBu
EQ in (flat) ±0.5 dBu
Distortion (THD+N) < 0.005% @ 1kHz, +4 dBu
Noise Floor <-90 dBu
Overload indicator +19 dBu
Gain - ∞ to +6dBu
Equalisation 30 Bands
Centre Frequencies To BS EN ISO 266:1997
  25Hz-20kHz, 1/3 octave
Tolerance ±5%
Maximum Boost/Cut ±12dB
High Pass Filter Slope 12 dB/octave
Low Pass Filter Slope 12 dB/octave
Terminations
Audio 3-pin XLR and 1/4” TRS jack
Power 3-pin IEC
Περισσότερα
 
Square ONE Dynamics

Dynamics Inputs Eight
Type Electronically balanced XLR (pin 2 hot)
Impedance (Ω) 10k
Ext Key Inputs Eight
Type Electronically balanced TRS Jack (Tip hot)
Impedance (Ω) 20k
Solo Bus Input One
Type Electronically balanced XLR (pin 2 hot)
Impedance (Ω) 20k
Dynamics Outputs Eight
Solo Bus Output One
Type Electronically balanced XLR (pin 2 hot)
Minimum load impedance 600Ω
Source impedance <60 Ω
Maximum level +22dBu into >2kΩ
Performance
Frequency response 20Hz – 20kHz ±0.5 dBu
Distortion (THD+N) <0.02% @ 1kHz, +4 dBu
Noise Floor <-95 dBu @ Unity Gain
Dynamic range (20Hz-20kHz unweighted)
>117 dB
Compressor
Threshold (Hard Knee) -50dB to +25dBu
Gain 0dB to +30dB
Attack 100us to 20ms
Release 50ms to 2.5s
Ratio ∞ to 1:
Gate
Threshold -50dB to +25dBu
Attack 10µs to 10ms
Release 2ms to 2s
Hold 2ms to 2s
Range ∞ to 0dB
Sidechain Bandpass filter
Frequency Range 40Hz -16kHz
Slope (Wide) 6dB per Octave
Terminations
Audio 3-pin XLR and 1/4” TRS jack
Power 3-pin IEC
Περισσότερα
 
Square ONE Splitter

Inputs 8 (mic/line)
Type Analogue, electronically balanced, female XLRs (Pin 2 hot)
Maximum input level +22dBu
Input impedance 5k ohms
Common mode rejection -80dB at 1kHz (typical), unity gain (0dB)
ratio (CMRR) -100dB at 1kHz (typical), maximum gain (+40dB)
Outputs 16 (rear panel)
Type Analogue, electronically balanced, male XLRs (Pin 2 hot)
Operating level 0dB
Maximum level +22dBu
Output impedance <50 ohms
Signal drive capacity <600 ohms
  8 (front panel)
Type Analogue, transformer isolated balanced, male XLRs (Pin 2 hot)
Operating level -6dB
Maximum level +22dBu
Output impedance <75 ohms
Signal drive capacity <600 ohms
Headphone output 1
Type Analogue, TRS jack socket
Rating 750mW (nominal 50 ohm load)
Inputs 8 (mic/line)
Type Analogue, electronically balanced, female XLRs (Pin 2 hot)
Maximum input level +22dBu
Input impedance 5k ohms
Common mode rejection -80dB at 1kHz (typical), unity gain (0dB)
ratio (CMRR) -100dB at 1kHz (typical), maximum gain (+40dB)
Outputs 16 (rear panel)
Type Analogue, electronically balanced, male XLRs (Pin 2 hot)
Operating level 0dB
Maximum level +22dBu
Output impedance <50 ohms
Signal drive capacity <600 ohms
  8 (front panel)
Type Analogue, transformer isolated balanced, male XLRs (Pin 2 hot)
Operating level -6dB
Maximum level +22dBu
Output impedance <75 ohms
Signal drive capacity <600 ohms
Headphone output 1
Type Analogue, TRS jack socket
Rating 750mW (nominal 50 ohm load)
Περισσότερα
 
Helix DN 9340E

Digital Inputs Two
Digital Inputs One 2-Channel Input
Type AES / EBU
Impedance 110Ω
Sample Rate 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz*, 96kHz*
Word Length 24-bit or 16-bit
*SRC Input at these sample rates
Analogue Inputs Two
Type Electronically balanced (pin 2 hot)
Impedance (Ω) 20k
Common Mode Rejection >80dB @ 1 kHz
Word Clock Input
Type BNC
Impedance 75Ω
Digital Outputs One 2-Channel Output
Type AES / EBU
Impedance 110Ω
Sample Rate 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz**, 96kHz**
Word Length 24-bit
**SRC Output - these rates are only available when used in conjunction with a word clock or a digital input running at that frequency.
Analogue Outputs Two
Type Electronically balanced (pin 2 hot)
Maximum Level +21dBu into >2k
Performance
Frequency response (20Hz to 20kHz) ±0.3 dB with all filters and EQ flat
Distortion (THD+N) @ +4dBu (20Hz to 20 kHz) <0.01%
Dynamic range (20Hz-20kHz unweighted) 115 dB
Processing (Per Channel)
Input Gain +12dB to -40dB in 0.1dB steps plus Off
Delay 0-1 second (342.25 m or 333\'10” at 20C in 20.8us steps)
Filters 4 Filters (max)
Types Low Pass, High Pass, Low Shelf, High Shelf, Notch
Dynamic EQ 2 Bands (max)
Range ±12dB
Responses Proportional, Constant, Symmetrical
Parametric EQ 12 Bands (max)
Range ±12dB
Responses Proportional, Constant, Symmetrical
Graphic EQ 31 Bands On ISO standard frequencies
Range ±12dB
Responses Proportional, Constant, Symmetrical, DN27, DN360
Power Requirements
Voltage 100 V - 240 V ±10%
Consumption <60W
Terminations
Audio inputs/outputs 3 pin XLR
Ethernet inputs/outputs Ethercon
RS-232 8 pin Mini-DIN socket (front)
9 pin D-type (rear)
World Clock BNC
Power 3 pin IEC

Περισσότερα
 
 1  2   »  
     
 
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση E-Mail:
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
03/08/2010 AllFrame Aviom
Καινούργια ψηφιακή λύση της AVIOM!
Περισσότερα
 
09/07/2010 MIA PRO6 ΣΤΟ STAGE ΤΩΝ PEARL JAM
Περισσότερα
 
28/06/2010 O Nick Williams απο την AVIOM
«Στην Aviom δεν ανακαλύψαμε το personal monitoring, ανακαλύψαμε όμως την ψηφιακή του εφαρμογή...»
Περισσότερα
 
23/06/2010 ΟΙ MEGADETH ME MIDAS
Οι Megadeth ροκάρουν με Midas PRO6
Περισσότερα
 
16/06/2010 Η MIDAS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ PRO3 και PRO9
Περισσότερα
 
03/06/2010 XL8 ΓΙΑ ΤΟ NOEL GALLAGHER
Δύο Midas XL8 για τον Νoel Gallagher
Περισσότερα